Informatie

Ongeveer 250.000 mensen in Nederland leiden aan een eetstoornis, velen daarvan zijn

onzichtbaar.

 

Een eetstoornis ontstaat vaak tijdens de adolescentiefase die zich

afspeelt tussen de 12 en 25 jaar. Dit is de fase waarin jongeren verschillende

ontwikkelingen doormaken op lichamelijk, cognitief en op sociaal-emotioneel gebied.

Van alle psychische stoornissen hebben eetstoornissen het hoogste sterftecijfer.

Tussen de 5 en 10 % van de patiënten overlijdt aan de gevolgen van deze ziekte

(door slechte lichamelijke conditie of suïcide).

 

De precieze cijfers over het aantal mensen die lijden aan een eetstoornis blijven onbekend.

 • Meer dan 100.000 meisjes tussen de 12 en 18 jaar, kampt met een eetstoornis.
 • De ziektes duren gemiddeld 6-7 jaar, met een spreiding van een half jaar tot een tiental jaren.
 • Van alle psychiatrische ziekten overlijden de meeste mensen aan Anorexia Nervosa.
 • Tussen de 5 en 10% van de patiënten overlijdt aan de gevolgen van deze ziektes.
 • Ongeveer 50% van de patiënten herstelt volledig, 30% verbetert gedeeltelijk en 20% herstelt niet.
 • Nazorg is belangrijk want de kans op terugval is aanzienlijk.
 • De ziekte wordt chronisch bij ongeveer 1 op de 4 mensen.

ISA Power – www.isapower.nl (isa-power.nl)

 

Slechts 1 op de 10 mensen met een eetstoornis laat zich helpen, daarnaast worden er in de zorg tot op heden 4 groepen eetstoornissen onderscheiden:

 1. Boulimia nervosa (BN),
 2. Anorexia nervosa (AN)
 3. BED (binge eating disorder: BED)
 4. AFRID de vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis

(avoidant/restrictive food intake disorder: ARFID).

 

Stichting Anjer is een startende stichting, dit beleidsplan geeft dan inzicht in de opstart met een doorkijk naar de toekomst.

 

Bij eventuele groei zal het beleidsplan hierop worden aangepast. Stichting Anjer is afhankelijk van vraag en aanbod, waardoor wel gekeken kan worden naar de toekomst, maar hiermee geen zekerheid kan worden geboden.