Voor wie?

Stichting Anjer staat open voor iedereen die worstelt met het thema eetproblematiek. Dit kunnen alle vormen van eetproblemen zijn, gediagnosticeerd of niet. Het kan voordat professionele hulp is opgestart of tijdens de behandeling en daarna. Iedereen zal gelijkwaardig behandeld worden. In elke leeftijdsfase, maar ook in alle fases waarin een eetstoornis zich kan bevinden, kun je elkaar inspireren, motiveren en leren.