Stichting Anjer zet zich in om samenwerking op te zetten met:

  • De gemeente
  • Gespecialiseerde hulpverlening en zorgorganisaties waaronder psychologen,

ziekenhuizen, huisartsen, ggz, di√ętisten, GGD

  • Vrijwilligersorganisaties en stichtingen
  • Inloophuizen voor mensen met eetproblematiek gevestigd in Nederland
  • Iedereen die het doel wil ondersteunen

De stichting zal zich inzetten om deskundige ambassadeurs/adviseurs aan zich te binden.